Inici
Presentació
Properes activitats
Conferències
Inscripcions
Contactar

FULL INSCRIPCIÓ NO ASSOCIATS

Data del dinar-conferència     Data de la reserva

Nom i cognoms
Càrrec
Empresa
Adreça
Població
CP
A/e (e-mail)
Telèfon

Cal realitzar l’ingrés de 30 euros, per participant, al número de compte 2100 0033 11 0200740900 de “La Caixa” i enviar el resguard per fax al número 938 922 391, especificant nom i cognom de la persona participant.